Jak sprawdzić czy dług u komornika na pewno istnieje?

Coraz więcej osób dostaje sądowe pisma z powiadomieniem, że ich niezapłacone zobowiązania zacznie ściągać komornik. Niestety część osób bardzo dobrze wie, że ma niezapłacone zobowiązania sprzed kilku miesięcy, które faktycznie miały być zapłacone, ale dłużnik nawet nie negocjował z wierzycielem o rozwiązanie sprawy polubownie i dobrowolną spłatę w mniejszych ratach, tylko odłożył sprawę z myślą, że przecież nic się nie stanie. Otóż obecnie postępowanie przed sądem w sprawach o niezapłacone zobowiązania jest coraz więcej, a dzięki instytucji e-sądu wierzyciele mogą bardzo szybko otrzymać korzystny dla nich wyrok po przedstawieniu dowodów takich jak umowa, rachunek i potwierdzenie braku wpłaty w terminie. Dlatego też coraz więcej pracy mają komornicy sądowi.

Co sprawdza sąd przed wydaniem tytułu egzekucyjnego?

Tak naprawdę sąd nie sprawdza wszystkich istotnych dla sprawy szczegółów. Dlaczego? Bo nie ma takiego obowiązku. Tak samo komornik sądowy nie ma obowiązku sprawdzać czy dług faktycznie istnieje i czy przez zajęcie np. konta bankowego dłużnika nie zajmie przypadkiem środków wykluczonych z zajęć komorniczych.

Aby udowodnić, że nie mamy długu, bo na przykład jest przedawniony trzeba samemu wnieść zarzut przedawnienia. A w wypadku, gdy komornik zajmie środki, które ustawowe są wolne od zajęcia także samemu trzeba przedstawić dowody i złożyć wniosek o zwolnienie zajętych środków.

Takie są właśnie realia, że sąd i komornik działają wedle dokumentów przedstawionych przez wierzyciela. Warto jednak założyć, że wierzyciel przedstawiając dokumenty nie wprowadza instytucji państwowych celowo w błąd. Wiele firm, zwłaszcza pożyczkowych ma setki dłużników i zwyczajnie podaje sprawy do sądu po kolei i może to być zwykłe przeoczenie, które dłużnika będzie kosztować wiele nerwów. Jak sprawdzić swój dług?

W jaki sposób można zweryfikować swoje długi?

Najkorzystniej jest gromadzić samemu dokumenty dotyczące swoich zobowiązań, podpisywane umowy, etapy spłat, daty spłat i potwierdzenia o spłacie zobowiązania. Ale co ciekawe w bankach czy firmach pożyczkowych potwierdzenie spłaty zobowiązania wystawiane jest na żądanie dłużnika! Nie jest to pismo generowane automatycznie, dlatego wiele osób takich potwierdzeń mimo spłaty długu nie ma. I co wtedy?

Zobowiązania bankowe i zobowiązania w parabankach (ale tylko niektórych) można znaleźć aż do 5 lat wstecz w BIK. Odpłatnie można pozyskać raport na temat swoich zobowiązań, w którym będą informacje takie jak: stan zadłużenia, czy zadłużenie jest aktywne, spłacone na czas itd. To też nam pomoże sprawdzić jakie długi mamy. Także baza KRD może być w tym pomocna, ponieważ są w niej wpisywane długi nie spłacane przez co najmniej 60 dni na kwotę minimum 200 złotych. Dane tutaj również przechowywane są 5 lat.

I tak naprawdę dane z ostatnich 5 lat powinny wystarczyć do zweryfikowania czy dług nadal istnieje i czy czasem nie jest przedawniony! Przedawnienie pożyczki pozabankowej czy kredytu bankowego to termin 3 lat. Debet na koncie to 2 lata, a karta kredytowa to 3 lata. Chyba, że był wydany prawomocny wyrok to data przedawnienia to 10 lat. Co zrobić, jeśli mamy pewność, że dług jest przedawniony?

Dostęp do akt komorniczych

Zawsze najpierw warto sprawdzić co dokładnie i który właściwie wierzyciel chce wyegzekwować. Sprawa o egzekucję długów to sprawa z zakresu prawa cywilnego, a więc ważna jest tu zasada jawności w postępowaniu cywilnym. Artykuł 9 KPC mówi, że uczestnicy i strony mają dostęp do akt sprawy. Pod warunkiem, że akta nie są opieczętowane „chyba, że ustanowiono inaczej”, ale zdarza się to rzadko.

Co nam da dostęp do akt sprawy i akt komorniczych? Można dokładnie sprawdzić za jaki dług sprawa trafiła do sądu. Jednak warto zaznaczyć, że aby przejrzeć akta swojej sprawy trzeba udać się do wskazanej kancelarii komorniczej, która zajmuje się sprawą i mieć ze sobą ważny dowód osobisty, który jest potwierdzeniem, że jesteśmy uczestnikiem lub stroną postępowania. Trzeba też napisać wniosek o wgląd do akt komorniczych. Można to nawet zrobić odręcznie na kartce papieru w kancelarii.

Dostęp do akt jest bezpłatny! Można też zrobić sobie notatki i spisać na przykład nazwę wierzyciela, dane adresowe, daty, kwoty itd.Jednak za ksero czy odpis trzeba będzie zapłacić według stawek podanych w Ustawie o kosztach sądowych.

Co zrobić, gdy dług jest przedawniony?

Tutaj sprawa wydaje się być prosta, ale nie jest ze względu na terminy! Musisz pamiętać, że od daty doręczenie pisma z sądu o postępowaniu komorniczym, zajęciu komorniczym czy licytacji komorniczej i innych rzeczach zapisanych w tytule wykonawczym masz 14 dni na złożenie sprzeciwu!

W sprzeciwie możesz podnieść zarzut przedawnienia długu dokumentując, że dług powinien być zapłacony wiele lat temu, a nawet jeśli nie był to wierzyciel się z Tobą nie kontaktował i nic nie przerwało biegu przedawnienia, więc dług jest przedawniony. Można tutaj wykorzystać dokumenty czy raporty z BIK, które mówią dokładnie o datach, czy też umowy, które masz na poparcie swoich racji.

Post Author: admin

Dodaj komentarz